Aktuelnosti

Šta Je EMDR?

EMDR je efikasna metoda psihološkog tretmana Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Desenzitizacija i reprocesiranje pokretima očiju.

Ko Smo Mi?

Udruženje/Udruga EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini okuplja stručnjake za mentalno zdravlje koji prakticiraju efikasnu metodu psihološkog tretmana Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Desenzitizacija i reprocesiranje pokretima očiju.