EMDR EUROPE RESEARCH & PRACTICAL CONFERENCE

Za više informacija o ovoj konferenciji, pristupite ovom linku: