Francine Shapiro

Francine Shapiro je američka psihologinja i edukatorica koja je inicirala nastanak EMDR i razvila ga do nivoa terapije koja je danas tako dobro istražena da se preporučuje kao efektivni tretman za traumu u Practice Guidelines Američke psihijatrijske asocijacije i u Odjelu za odbranu i veteranske poslove.

Francine Shapiro (1948.) diplomirala je, a 1974. i magistrirala Englesku književnost na  Brooklyn College New York. Zaposlila se kao profesorica engleskog jezika, uporedo pohađajući i doktorski studij iz Engleske književnosti. Kada je završila sav program doktorskog studija osim same disertacije, 1979. dijagnosticiran joj je karcinom. Nakon tog uznemirujućeg životnog iskustva, svoju pažnju je usmjerila na proučavanje efekata stresa na imuni sistem. U narednih nekoliko godina sudjelovala je u brojnim radionicama i programima  koji su se bavili različitim proceduramasamopomoći i redukcije stresa. Upisala se u Školu za psihološke studije gdje je stekla zvanje doktora nauka.

 Igrom slučaja, tokom jedne šetnje, 1987. primijetila je da pomjeranje očiju s jedne na drugu stranu smanjuje uznemirenost izazvanu negativnim mislima i sjećanjima. Ovo iskustvo ju je potaklo da ovaj fenomen detaljno istraži. Radeći sa oko 70 dobrovoljaca razvila je standardiziranu proceduru za maksimiziranje terapeutskih ishoda, provodeći dodatna istraživanja i objavljujući randomizirane kontrolne studije sa žrtvama traume. Njena istraživanja o blagotvornim efektima pokreta očiju i razvijanje procedura koje omogućuju njihovo korištenje u kliničkoj praksi, postali su baza za njenu doktorsku disertaciju objavljenu 1988. godine. Sve od tada dr. Shapiro je posvećena razvitku i i istraživanju EMDR terapije. Nakon daljnjih istraživanja i elaboracije metodologije, 1995. objavila je udžbenik u kojem su izloženi detalji osam faza ove forme psihoterapije.

Dr. Shapiro je viša znanstvena suradnikca emeritus na Institutu za istraživanje mentalnog zdravlja u Palo Alto, California, osnivateljka je I izvršna direktorica EMDR instituta u Watsonville, CA, i osnivateljka i predsjednica emeritus programa Trauma Recovery EMDR Humanitarian Assistance, neprofitne organizacije koja koordinira odgovore na katastrofe  i niskobudžetne psihoterapijske treninge/edukacije širom svijeta.

Za svoj rad primila je brojne nagrade, među kojima i Međunarodnu nagradu Sigmund Freud za istaknut doprinos psihoterapiji, koju joj je dodijelio grad Beč u suradnji s Svjetskim vijećem za psihoterapiju. Američka psihološka asocijacija  dodijelila joj je Nagradu za izvanredan doprinos praksi psihologije traume. Dr. Shapiro je imenovana jednom od “Cadre of Experts” združene inicijatve Američke I Kanadske psihološke asocijacije za pitanja etnopolitičkih sukoba i bila je savjetnica širokom spektru traumatskih tretmana i informativnih organizacija i magazina. Bila je pozvani predavač na psihološkim konferencijama širom svijeta.

Napisala je I bila kooautorca više od 60 članaka, poglavlja I knjiga o EMDR, uključujući i: Getting Past Your Past: Taking Control of Your Life with Self-Help Techniques from EMDR Therapy (Rodale),  EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures (Guilford Press), EMDR: The Breakthrough Therapy for Overcoming Anxiety, Stress and Trauma (Basic Books), EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach: Experts of Diverse Orientations Explore the Paradigm Prism (American Psychological Association Books), and Handbook of EMDR and Family Therapy Processes(Wiley).