O Udruženju/Udruzi EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini

Udruženje/Udrugu EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini osnovano je 14.02.2014. godine u Sarajevu, uz pomoć HAP-a Velike Britanije  i Irske. Dana 13. jula 2015. na sastanku Upravnog odbora EMDR Europe, nakon 16. europske EMDR konferencije, Udruženje/Udruga EMDR terpeuta u Bosni i Hercegovini postalo je punopravni član EMDR Europe.

Od 2009. godine „Trauma Aid UK“ je u Bosni i Hercegovini u potpunosti osposobila 130 stručnjaka u EMDR-u i procjenjuje da je više od 1.000 državljana BiH imalo koristi od tog procesa i više ne pate od psiholoških simptoma od kojih su patili do tretmana sa EMDR. Dvadeset i šest od tih kliničara su takođe završili prvi i drugi dio treninga iz EMDR za djecu pod vođstvom dr. Joanne Morris-Smith.

„Trauma Aid UK“ nastavlja pružati podršku obučavanja i nadzora u Bosni. Sedam članova našeg Udruženja su postali EMDR akreditirani prakticari, a pedsjednik Udruženja je prvi akreditirani konsultant EMDR Europe u BiH.

Kontinuirana supervizija putem Skype-a koju su  pružali dobrovoljni EMDR akreditirani konsultanti iz Velike Britanije važan je faktor uspjeha ovog projekta i kontinuiranog razvoja stručnosti kolega u BiH. Danas u BiH postoji grupna supervizija „in vivo“, sa svojim postojećim akreditiranim EMDR konsultantom i EMDR konsultantima koji su u edukativnoj obuci.

Trenutno, Udruženje/Udruga EMDR terapeuta u BiH broji 52 člana. Zbog neophodnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja, Udruženje/Udruga EMDR terapeuta BiH je u saradnji s Trauma Aid UK i EMDR Association, uspješno organizovalo Prvu EMDR konferenciju u BiH 03.-04. novembra 2017. u Sarajevu.