Šta je EMDR?

EMDR je moćna metoda psihološkog tretmana koju je razvila američka klinička psihologinja dr. Francine Shapiro krajem ’80-ih godina 20. stoljeća. EMDR je skraćenica od Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, desenzitizacija i reprocesinje pokretima očiju. Ovaj složeni  i snažni metod psihoterapije uključuje najuspješnije elemente iz širokog spectra psihoterapijskih pristupa, a kao specifični dodatak EMDR se koristi pokretima očiju ili drugima formama bilateralne ritmične stimulacije, kao što je tapšanje rukama ili naizmjenično slušanje zvukova na način koji pomaže sistemu za procesiranje informacija da brže funkcionira.

EMDR je psihoterapija koja omogućava ljudima da se izliijče od simptoma i emocionalnog distresa nastalih usljed uznemirujućih životnih iskustava. Ponovljene studije pokazuju da kroz EMDR terapiju ljudi u kratkom period mogu osjetiti djelovanje psihoterapije, za šta je s nekim drugim terapijama potrebno puno više vremena. Smatra se da je process zacijeljenja snažne emocionalne boli dugotrajan. EMDR pokazuje da i um može da se oporavi od emocionalne trauma kao što se itijelo oporavi od fizičke traume. Kada posiječemo ruku, na primjer, naše tijelo se trudi da zatvori tu ranu. Ako neki strani objekt ili novo, ponavljajuće ozljeđivanje iritiraju ranu, ona se upali i ne prestaje da boli. Čim se ta iritacija ukloni, proces zacjeljivanja se nastavlja.  EMDR terapija pokazuje da se sličan slijed događaja dešava i na  nivou mentalnih procesa. Sistem procesiranja informacija u našem mozgu  prirodno je usmjeren ka mentalnom zdravlju. Ako je taj system blokiran ili izbačen iz ravnoteže  pod utjecajem uznemirujućih događaja, emocionalne rane se upale i uzrokuju intenzivnu patnju. Čim se ta blokada otkloni nastavlja se process zacjeljivanja. Korištenjem detaljnih protokola i procedura naučenih tokom EMDR treninga, kliničari, psihoterapeuti pomažu klijentima da aktiviraju svoje prirodne procese ozdravljenja.

Kada se koristi EMDR terapija?

Osim njegove upotrebe za liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja, EMDR se uspješno koristi za liječenje:  anksioznosti i paničnih napada, depresije, stresa, fobija, problema sa spavanjem, kod komplikovanog žalovanja, ovisnosti, boli, fantomske boli udova, nedostatka samopoštovanja i straha od javnog nastupa

Kome je namjenjena EMDR terapija?

O EMDR je urađeno na desetine studija s pozitivno kontroliranim ishodom. Neke od tih studija pokazuju da 84%-90% žrtava pojedinačne trauma nemaju više PTSP nakon samo tri  90-minutne EMDR sesije. Druga studija, pod pokroviteljstvom HMO Kaiser Permanente, otkriva da 100% žrtava pojedinačne trauma i 77% žrtava višestrukih trauma više nije imalo dijagnozu PTSP-a, nakon šest 50-minutnih sesija. Druga studija pokazuje da se 77% ratnih veterana oslobodilo PTSP-a nakon 12 sesija EMDR. Urađeno je toliko mnogo istraživanja o EMDR da je on danas priznat od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Američkog udruženja psihijatara i Ministarstva odbrane SAD-a kao  efektivna forma tretmana za trauma i druga uznemirujuća iskustva. Preko 100.000 psihoterapeuta širom svijeta koristi se EMDR. Tokom proteklih 25 godina milioni ljudi su uspješno tretirani s EMDR terapijom.